กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประชาชนน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 ตามรอยพระยุคลบาทอัครศิลปิน สืบสานศาสตร์และศิลป์พระราชา 9 ด้าน ชมจิตรกรรมจากฝีพระหัตถ์จริง ซาบซึ้งกับบทเพลงพระราชนิพนธ์โดยศิลปินแห่งชาติ พร้อมศิลปินมืออาชีพ ชมการสาธิต การแสดงทางวัฒนธรรม ร่วมสร้างสรรค์ถุงผ้า "บอกรักพ่อ"

ตามรอยพระยุคลบาทอัครศิลปิน

ของที่ระลึกเมื่อลงทะเบียนหน้างาน

ตามรอยพระยุคลบาทอัครศิลปิน

ของที่ระลึกจากกิจกรรมต่างๆ ในงานตามรอยพระยุคลบาทอัครศิลปิน

เกี่ยวกับงาน ตามรอยพระยุคลบาทอัครศิลปิน

     ในงานจะเริ่มด้วยการแสดงชุด ศิลป์ กวี คีตา รำลึกอัครศิลปิน โดยศิลปินแห่งชาติ คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ มาขับขานกวีนิพนธ์รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ การเดี่ยวขลุ่ยบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ ในหลวงรัชการที่ 9 โดยคุณธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ศิลปินแห่งชาติ ต่อด้วยการบรรเลงและขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ โดยวงทรีโอ ภายในงานยังมีนิทรรศการ ตามรอยพระยุคลบาทอัครศิลปิน ให้ประชาชนได้ชื่นชมพระอัจฉริยภาพงานศิลป์ใน 9 ด้าน เช่น 1. สถาปัตยกรรม 2. ศิลปะงานออกแบบฝีพระหัตถ์ 3. หัตถศิลป์และสิ่งประดิษฐ์ 4. ประติมากรรม 5. จิตรกรรม (ผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์องค์จริง) 6. การถ่ายภาพ 7. วรรณศิลป์ 8. วาทศิลป์ และ 9. ดุริยางคศิลป์ ให้ประชาชนได้เรียนรู้ผลงานอันทรงคุณค่าเป็นแนวทางให้นักเรียน เยาวชน ได้ศึกษาความหมาย ความงดงามที่พระองค์สื่อสารถึงพสกนิกรในรูปแบบงานศิลปะที่หลากหลาย 

ตามรอยพระยุคลบาทอัครศิลปิน

ภาพบรรยากาศภายในงานตามรอยพระยุคลบาทอัครศิลปิน

      นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการสาธิตทางวัฒนธรรม และการแสดงวัฒนธรรม ของกรมส่งเสิรมวัฒนธรรมโดยสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร นำมรดกภูมิปัญญาของดีของกรุงเทพมหานคร มาให้ประชาชนผู้ร่วมงานได้ชมและเรียนรู้ การแสดงทางวัฒนธรรม ประกอบไปด้วย การแสดงร่วมสมัยโขนไทยสู่สากล การแสดงโขนเด็ก การแสดงหุ่นสายเสมา เรื่อง พระมหาชนก การแสดงหุ่นกระบอก การแสดงนาฏศิลป์ยุวชนไทย เทิดไท้อัครศิลปิน การแสดงเพลงพื้นบ้าน เพลงเรือ โดยสมาคมเพลงพื้นบ้าน การแสดงบทเพลงพระราชนิพนธ์ในดวงใจนิรันดร์ โดยดรฬภาธร ศรีกรานนท์ พร้อมคณะดนตรีสากล ในส่วนการสาธิตทางวัฒนธรรม ประกอบไปด้วย การทำหัวโขน การปักชุดโขนละคร ปูนปั้นพระมหาชนก การสาธิตหุ่นสายจอมทอง หุ่นสายจอมทอง หุ่นสายและหุ่นกระบอก หุ่นสายเสมา ตุ๊กตารำไทย การเขียนลายเส้นสมุดข่อย การสาธิตลายรดน้ำ เครื่องประดับลงยาสี การเพ้นท์ผ้า และกิจกรรมทำถุงผ้า "บอกรักพ่อ" เป็นต้น

ตามรอยพระยุคลบาทอัครศิลปิน

กิจกรรมฟรีภายในงาน และสามารถนำชิ้นงานดังกล่าวกลับบ้านได้ ฟรี

      งานตามรอยพระยุคลบาทอัครศิลปิน จัดขึ้นในวันที่ 8-12 ธันวาคม ศกนี้ เวลา 11:00 - 18:30 น. ที่ ฮอลล์ ออฟ เฟม ชั้นเอ็ม ศูนย์การค้าสยามพารากอน ติดตามรายละเอียดได้ทาง เฟสบุ๊คกรมส่งเสิรมวัฒนธรรม หรือสายด่วนวัฒนธรรม 1765

ตามรอยพระยุคลบาทอัครศิลปิน

กิจกรรมต่างๆ ในงานตามรอยพระยุคลบาทอัครศิลปิน

ตามรอยพระยุคลบาทอัครศิลปิน

กิจกรรมต่างๆ ภายในงานตามรอยพระยุคลบาทอัครศิลปิน

เกี่ยวกับ หออัครศิลปิน (The Supreme Artist Hall)

ตามรอยพระยุคลบาทอัครศิลปิน

หออัครศิลปิน

     สถานที่จัดแสดงนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพทางด้านศิลปะ และวัฒนธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะที่ทรงเป็น "อัครศิลปิน" และพระปรีชาสามารถของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในฐานะที่ทรงเป็น "วิศิษฏศิลปิน" รวมถึงจัดแสดงประวัติ และผลงานของศิลปินแห่งชาติ ทั้ง 3 สาขา นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านต่างๆ จากศิลปินแห่งชาติอีกด้วย หออัครศิลปินได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงเปิดหออัครศิลปินอย่างเป็นทางการ เมื่อวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2553


สามารถค้นหางานอีเว้นท์ที่น่าสนใจเพิ่มเติมได้ที่

Line: @Zipevent (อย่าลืมเติม @ ข้างหน้าด้วยนะคะ) หรือจิ้มไปที่ลิงก์นี้ได้เลย https://line.me/R/ti/p/%40khj7199c

Instagram: www.instagram.com/zipevent

Website: www.zipeventapp.com

Twitter: www.twitter.com/zipeventapp

Facebook: www.facebook.com/zipevent

Comments

comments