เชื่อว่าหลายคนเคยได้ยินคำว่า Blockchain กันอยู่แล้ว และมักจะถูกเข้าใจมันคือคำเดียวกับคำว่า bitcoin จากเว็บไซต์สุดน่ารักอย่าง nuuneoi ที่ได้อธิบายเรื่องนี้ได้อย่างละเอียด แต่เข้าใจง่าย มีการเปรียบเทียบให้เห็นได้อย่างเข้าใจ ไปอ่านกันได้เลย

      เมื่ออ่านกันจบแล้ว จะพบว่า Blockchain นั้นสามารถนำไปประยุกต์ได้หลากหลายวงการ หรือหลายอุตสาหกรรมมาก Zipevent มีงานที่เกี่ยวข้องตรงๆ กับประเด็นนี้คือ งานประชุมสัมมนาวิชาการสุดยอดบล็อคเชนเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2019 หรือ Blockchain for Sustainable Development Goals Summit 2019 ที่ถูกจัดขึ้นโดยบริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ,สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน หรือ Confederation of ASEAN Journalists และ European Blockchain Hub ในครั้งนี้

BlockChain

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผอ. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

องค์กรชั้นนำจัดสัมมนาเจาะลึกบล็อคเชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

BlockChain

 • ระดมสมองทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่องเทคโนโลยีบล็อคเชนเพื่อไม่ให้ถูกทอดทิ้ง
 • นำเสนอกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง
 •         บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด จับมือสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ยูโรเปียน บล็อคเชน ฮับ (European Blockchain Hub) และสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน (Confederation of ASEAN Journalists) จัดสัมมนาวิชาการนานาชาติสุดยอดบล็อคเชนเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้ชื่องาน “Blockchain For Sustainable Developments Goals Tour Summit 2018/2019” เพื่อระดมสมองจากกูรูผู้คร่ำหวอดในธุรกิจบล็อคเชนจาก 3 ภูมิภาคชั้นนำของโลกได้แก่ยุโรป อเมริกาและอาเซียน ถ่ายทอดประสบการณ์และกรณีศึกษาจากอุตสาหกรรมต่างๆ มาประยุกต์ใช้ได้ผลจริง มาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับกลุ่มผู้นำภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศไทย ให้สามารถรับมือกับวิกฤติพลวัตที่กำลังคืบคลานเข้าสู่ประเทศไทยและจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ เกสร เออร์เบิน รีสอร์ท ชั้น 19 อาคารเกสรทาวเวอร์ โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงที่ 1 เวลา 08:30 – 12:00 น. โดยแบ่งหัวข้อการเสวนาเป็น 2 หัวข้อคือ 

  • ความสำเร็จและการประยุกต์ใช้บล็อกเชนเทคโนโลยีในยุโรป เอเซีย และประเทศไทย โดยผู้นำเสวนาได้แก่ Mr. Blaz Golob ประธานยูโรเปียนบล็อกเชนฮับ นายจิรายุส และผู้แทนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
  • บล็อคเชน เทคโนโลยีผลักดันประเทศไทยผ่านฟินเทคและความปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างไร โดยผู้นำเสวนาได้แก่ ดร.ภูมิ ภูมิรัตน์ ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ Mr. Rex Yeap สมาชิกก่อตั้งยูโรเปียนบล็อกเชนฮับ และนายจิรายุส

  สำหรับกิจกรรมในช่วงที่ 2  เวลา 13:00 – 16:15 น. โดยเป็นการนำเสนอกรณีศึกษาที่เกิดจากการใช้งานจริงของบล็อกเชน 4 กรณีได้แก่

 • การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในการพิสูจน์อัตลักษณ์ของคน เอกสาร สิ่งของและสินค้า (Case Study: Blockchain Practical Case – Blockchain for Authentication) นำเสนอโดยนายอำนาจ บุญขวัญ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท ไทยบริติซ ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน) โดยมีนายจิรสิน ขนิษฐานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท บิทคับ บล็อกเชน เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ดำเนินการเสวนา
 • การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในภาครัฐและการใช้บล็อกเชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเป็นตัวอย่างการใช้บล็อกเชนเทคโนโลยีในภาคพื้นยุโรป (Case Study: Blockchain Practical Case – Blockchain Case in Government Sector) ร่วมนำเสนอโดยผู้แทนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ Mr. Rex Yeap สมาชิกก่อตั้งยูโรเปียนบล็อกเชนฮับ โดยมีนายจิรสิน ขนิษฐานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท บิทคับ บล็อกเช่น เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ดำเนินการเสวนา
 • การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในบริการธุรกิจการค้าต่างประเทศ ทรัพย์สินทางปัญญา และการค้ายุคใหม่ (Case Study: Blockchain Application in Trade Finance and Intellectual Preperty) โดยมีนายสมนึก คีรีโต ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้แทนจากสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ และ ผู้แทนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมนำเสนอ โดยมีนายอธิชนัน พูลเกษ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท บิทคับ บล็อกเชน เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ดำเนินการเสวนา
 • การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในการศึกษาไทย โดยมีผู้แทนจากธนาคารกสิกรไทย ผู้แทนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมนำเสนอ โดยมีนายจิรสิน ขนิษฐานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท บิทคับ บล็อกเชน เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ดำเนินการเสวนา
 •        การสัมมนาครั้งนี้ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มีนโยบายส่งเสริมผู้ประกอบการไทยเกิดการการเรียนรู้เทคโนโลยีด้านบล็อกเชน รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในภูมิภาคต่าง ๆ และให้ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งใน Blockchain Hub ที่มีอยู่ทั่วโลก

  ไฮไลท์ในงานประชุมสัมมนาวิชาการสุดยอดบล็อคเชนเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2019

       เสวนา 1 – ความสำเร็จ และการประยุกต์ใช้บล็อกเชนเทคโนโลยีในยุโรป เอเซีย และในประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ) Blockchain Technology Success Case Sharing from Europe to Asia and Thailand (conducted in English)เทคโนโลยีบล็อกเชน ถูกพัฒนาขึ้นและนำไปใช้ในมากมายทั้งภาคธุรกิจและเอกชนในภาคพื้นยุโรป และเอเชีย เทคโนโลยีต่าง ๆ ได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งต่อ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยจะสามารถนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ได้อย่างไร โดยผู้แทนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) Blaz Golob, ประธานยูโรเปียนบล็อกเชนฮับ (President of European Blockchain Hub) คุณจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด

        เสวนา 2 – บล็อกเชนเทคโนโลยีผลักดันประเทศไทยผ่านฟินเทคและความปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างไร (How Blockchain Technology can enable National Growth And Cyber Security)

         ฟินเทค หรือเทคโนโลยีทางการเงิน กำลังเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในภาครัฐและธุรกิจไทย สิ่งที่สำคัญที่สุดในการนำเทคโนโลยีนี้มาใช้ และเป็นสิ่งที่ประชาชนมีความกังวลมากที่สุด คือ ความปลอดภัยของการใช้งาน เทคโนโลยีบล็อกเชนจะเข้ามามีบทบาทอย่างไรในฟินเทค และความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยดร.ภูมิ ภูมิรัตน ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ผู้แทนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) Rex Yeap, สมาชิกก่อตั้งยูโรเปียนบล็อกเชนฮับ (Founding Member of European Blockchain Hub) คุณจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด

        กรณีศึกษาที่ 1: การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในการพิสูจน์อัตลักษณ์ของคน เอกสาร สิ่งของ และสินค้า (Case Study: Blockchain Practical Case – Blockchain for Authentication)

           เอกสารสำคัญ เอกสารแสดงตัวตน สิ่งของมีค่า เวชภัณฑ์ สินค้า เครื่องสำอาง ได้ถูกปลอมแปลงและสร้างความเสียหายมากมายในวงการค้าและอุตสาหกรรม เทคโนโลยีบล็อกเชนจะเข้ามามีบทบาทอย่างไรเพื่อให้เรามั่นใจ และสามารถยืนยันความถูกต้องและที่มาของสิ่งของเหล่านี้ได้ในโลกจริง และโลกดิจิทัลโดยคุณอำนาจ บุญขวัญ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินการเสวนา คุณจิรสิน ขนิษฐานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท บิทคับ บล็อกเชน เทคโนโลยี จำกัด

        กรณีศึกษาที่ 2: การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในงานรัฐ และการใช้บล็อกเชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตัวอย่างการใช้บล็อกเชนเทคโนโลยีในภาคพื้นยุโรป (Case Study: Blockchain Practical Case – Blockchain Case in Government Sector) 

        เจาะลึกการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในงานภาครัฐ นำกรณีศึกษาจากหลายประเทศในสหภาพยุโรปมาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในงานราชการไทยได้อย่างไร โดยผู้แทนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) Rex Yeap, Founding Member of European Blockchain Hub ผู้ดำเนินการเสวนา คุณจิรสิน ขนิษฐานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท บิทคับ บล็อกเชน เทคโนโลยี จำกัด

         กรณีศึกษาที่ 3: การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในบริการธุรกิจการค้าต่างประเทศ ทรัพย์สินทางปัญญา และการค้ายุคใหม่ (Case Study – Blockchain Application in Trade Finance and Intellectual Property)

          ขยายการเติบโต ลดต้นทุน ขั้นตอนของธุรกิจการค้าระหว่างประเทศด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อคเชนได้อย่างไรด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน จดและรักษาสิทธิบัตรของธุรกิจได้อย่างไรด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน และการค้ายุคใหม่จะมีโฉมหน้าอย่างไรด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน โดยดร. สมนึก คีรีโต ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้แทนจาก สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ผู้ดำเนินการเสวนา คุณอธิชนัน พูลเกษ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท บิทคับ บล็อกเชน เทคโนโลยี จำกัด

        กรณีศึกษาที่ 4: การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในการศึกษาไทย

        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นับได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย เป็นองค์กรการศึกษาขนาดใหญ่ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนภาคธุรกิจและภาครัฐที่สำคัญทั้งในปัจจุบันและอนาคต ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย นำเทคโนโลยีบล็อคเชนมาใช้ในการศึกษาได้อย่างไร โดยผู้แทนจากธนาคารกสิกรไทย ผู้แทนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ดำเนินการเสวนา คุณจิรสิน ขนิษฐานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท บิทคับ บล็อกเชน เทคโนโลยี จำกัด

  ผู้บรรยายในงานประชุมสัมมนาสุดยอดบล็อคเชนเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2019

  BlockChain

  กำหนดการงานประชุมสัมมนาสุดยอดบล็อคเชนเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2019 Blockchain for Sustainable Development Goals Summit 2019

  BlockChain

        Bitkub.com ร่วมจัดงานการนำ Blockchain มาใช้ในอุตสาหกรรมจริง ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยการร่วมจัดกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA, สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน หรือ Confederation of ASEAN Journalists และ European Blockchain Hub เรานำเรื่องราวการใช้ Blockchain มาจากภาครัฐและบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รายละเอียดอีเว้นท์ งานประชุมสัมมนาวิชาการสุดยอดบล็อคเชนเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2019 ได้ที่นี่

  Comments

  comments