ซิปพาทัวร์อีกครั้งกับนิทรรศการ “เฉลิมฟิล์มกระจก ฉลองมรดกความทรงจำแห่งโลก” หรือ Celebrating the National Glass Plate Negatives Recognized as  UNESCO Memory of the World เสียค่าบัตรเข้าชมราคา 30 บาท ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม-28 กรกฎาคมนี้ เวลา 08.30-19.00 น. วันพุธ-วันอาทิตย์ (หยุดวันจันทร์-อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เฉลิมฟิล์มกระจก

ทำไมถึงควรมาชมนิทรรศการ เฉลิมฟิล์มกระจก?

คำตอบคือในนิทรรศการได้นำเสนอฟิล์มกระจกที่ถ่ายทำในยุคสมัยรัชกาลที่ 4 ถึงรัชกาลที่ 7 ซึ่งเป็นการบันทึกภาพบุคคล เหตุการณ์ และสถานที่ในยุคนั้น ผ่านมุมมองของผู้ถ่ายภาพ โดยเฉพาะภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งโดยปกติแล้วฟิล์มกระจก และต้นฉบับภาพถ่ายชุดหอพระสมุดวชิรญาณจะถูกเก็บรักษาไว้ในกล่องไม้ และห้องควบคุมอุณหภูมิอย่างดีภายในสำนักหอสมุดแห่งชาติเท่านั้น นอกจากนี้ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกแห่งความทรงจำโลกจากยูเนสโก้อีกด้วย ภายในนิทรรศการได้แบ่งเป็นเรื่องราวทั้งหมด 8 เรื่องราวด้วยกัน ได้แก่

มองเมืองไทยผ่านฟิล์มกระจกมรดกความทรงจำ

เฉลิมฟิล์มกระจก

ในห้องแรกในนิทรรศการ เฉลิมฟิล์มกระจก นำเสนอภาพของเมืองไทยตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผ่านฟิล์มกระจก ที่มีเสน่ห์เฉพาะตัว เห็นแล้วชวนหลงไหลอย่างบอกไม่ถูก

สัญลักษณ์ยืนยงดำรงไทย

เฉลิมฟิล์มกระจก

นำเสนอภาพสัญลักษณ์ของชาติไทย ได้แก่ ช้างในบริบทต่างๆ เช่น พิธีคล้องช้าง ขบวนช้างพระที่นั่ง ขบวนช้างในพระราชพิธี และการใช้ช้างเพื่อลากซุง เป็นต้น ภาพศาลาไทย เช่น พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ ในพระราชวังบางประอิน และศาลาไทย ณ เมืองฮัมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ฯลฯ

เลิศล้ำอำไพพระราชพิธี

เฉลิมฟิล์มกระจก

ในห้องถัดมาได้นำเสนอภาพเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชพิธีโสกันต์ พิธีเปิดพระบรมรูปทรงม้า พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ งานพระเมรุพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนสุพรรณภาควดี

นอกจากนี้ยังมีภาพการเสด็จประพาสต้นของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว การเสด็จประพาสมณฑลปักษ์ใต้ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และการเสด็จตรวจราชการมณฑลอีสานของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เป็นต้น

พัฒนวิถีสู่ความศิวิไลซ์

เฉลิมฟิล์มกระจก

นำเสนอภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของวิวัฒนาการความเจริญก้าวหน้า และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทั้งด้านการคมนาคม เช่น รถไฟ รถราง รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ถนนหนทาง สะพาน เรือเดินทะเล การสื่อสาร เช่น ไปรษณีย์โทรเลข ความเจริญก้าวหน้าต่างๆ เหล่านี้ได้พัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้นตราบถึงปัจจุบัน

เฉลิมฟิล์มกระจก

ศิลปวัฒนธรรมไทยงดงามประเพณี

เฉลิมฟิล์มกระจก

นำเสนอภาพเกี่ยวกับวิถีความเป็นอยู่ ที่พักอาศัย การเดินทางทั้งทางบก และทางน้ำของชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยา และคลองต่างๆ การประกอบอาชีพ เช่น การค้าขายของชำ การค้าขายสินค้ากับต่างประเทศ เครื่องอุปโภคบริโภค ผลไม้ สมุนไพรจีน และการจับสัตว์น้ำ การแต่งกายของบุรุษ และสตรีไทย ทรงผม การกรองมาลัย การจัดดอกไม้ การแข่งขันกีฬาฟุตบอล การแสดงนาฏศิลป์ ฯลฯ

เฉลิมฟิล์มกระจก

สถลวิถีอาคารตระการตา

เฉลิมฟิล์มกระจก

ในห้องถัดมา ที่ต้องเลี้ยวขวาได้มีการนำเสนอภาพเกี่ยวกับแหล่งโบราณสถาน วัด วัง อาคารสถานที่ สถาปัตยกรรมต่างๆ เช่น วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดราชาธิวาสราชวรมหาวิหาร พระนครคีรี ปราสาทหินพนมรุ้ง ปราสาทหินพิมาย และสถานที่อื่นๆ เช่น บริษัท อีสต์ เอเชียติก หอพระสมุดส่วนพระองค์ สถานทูตอังกฤษ เป็นต้น

ลือชาบุคคลในประวัติศาสตร์

เฉลิมฟิล์มกระจก

นำเสนอภาพบุคคลสำคัญที่มีบทบาทต่อการเมืองการปกครอง และสังคม ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งภาพพระมหากษัตริย์ กรมพระราชวังบวรสถานมงคล พระบรมวงศานุวงศ์ ขุนนาง ข้าราชการ และพระสงฆ์ ตัวอย่างเช่น ภาพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน หม่อมราโชทัย (หม่อมราชวงศ์กระต่าย อิศรางกูร) เจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทศ บุนนาค) และสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรังสี) เป็นต้น

พระบรมนาถเจริญทางพระราชไมตรี

ส่วนสุดท้ายของห้องจัดแสดงนำเสนอภาพการเสด็จประพาสต่างประเทศของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อคราวเสด็จประพาสเกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย ภาพคราวเสด็จประพาสยุโรป ครั้งที่ 1 พุทธศักราช 2440 และครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2450 ภาพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อคราวเสด็จประพาสแหลมมลายู ประพาสสิงคโปร์ และภาพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อคราวเสด็จประพาสอินโดจีน พุทธศักราช 2473 เป็นต้น ภาพเหล่านี้สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับนานาประเทศได้เป็นอย่างดี

กิจกรรมเนื่องในนิทรรศการ เฉลิมฟิล์มกระจก ฉลองมรดกความทรงจำแห่งโลก

กิจกรรมต่างๆ ภายในนิทรรศการ น่าสนใจไม่น้อยไปกว่าภาพจากฟิล์มกระจก นั้นคือ การถ่ายภาพย้อนยุค โดย “ฉายานิติกร” ทุกวันเสาร์-วันอาทิตย์ ตลอดการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิตการผลิต และการถ่ายภาพฟิล์มกระจกแบบเปียก โดย “ชมรมถ่ายภาพสารพัดช่างพระนคร” ทุกวันอาทิตย์ เวลา 13.30-15.30 น. ตลอดการจัดแสดงนิทรรศการ การส่งภาพถ่ายประวัติศาสตร์ และร่วมเติมเต็มข้อมูลภาพถ่ายประวัติศาสตร์ ทางเว็บไซต์ www.thaiglassnegative.com การอวดภาพถ่าย และการเสวนาวิชาการ อีกด้วย

เฉลิมฟิล์มกระจก

การอวดภาพถ่าย

คุณสิริกิติยา เจนเซน

มูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพ

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

25 พฤษภาคม 2561 (ช่วงบ่าย)
หอจดหมายเหตุแห่งชาติในส่วนภูมิภาค 26 พฤษภาคม 2561 (ช่วงเช้า)
นายอรรถดา คอมันตร์

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

16 มิถุนายน 2561 (ช่วงบ่าย)
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

นางเลิ้งอ๊าร์ต

7 กรกฎาคม 2561 (ช่วงบ่าย)
กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ 21 กรกฎาคม 2561 (ช่วงบ่าย)
ผู้บริหารกรมศิลปากร และนักวิชาการอิสระ 28 กรกฎาคม 2561 (ช่วงบ่าย)

การเสวนาวิชาการ

มรดกศิลปวัฒนธรรมกับเวทีโลก (13.00-14.00 น.)

ฟิล์มกระจกไทยขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำแห่งโลก (14.30-16.30 น.)

26 พฤษภาคม 2561
ฟิล์มกระจกไทยหน่วยงานในไทย และต่างประเทศ (13.00-15.00 น.) 16 มิถุนายน 2561
เทคโนโลยี การอนุรักษ์ และการบริการภาพถ่าย จากฟิล์มกระจก (13.00-15.00 น.) 7 กรกฎาคม 2561
มุมมองผู้ใช้กับภาพถ่ายฟิล์มกระจก (13.00-15.00 น.) 21 กรกฎาคม 2561
พระมหากษัตริย์ไทยกับการถ่ายภาพ (13.00-15.00 น.) 28 กรกฎาคม 2561

นิทรรศการ เฉลิมฟิล์มกระจก ฉลองมรดกความทรงจำแห่งโลก เป็นอีกหนึ่งงานที่มีความน่าสนใจอย่างมาก เพราะเหมือนเราได้ไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยใหม่อีกครั้ง ซึ่งเป็นเรื่องราวที่สนุกมากกว่าเดิมจากในหนังสือที่เราเรียน และได้รับรู้สิ่งใหม่ๆ เกี่ยวกับการถ่ายภาพฟิล์มกระจกในสมัยก่อนตามสถานที่ต่างๆ ในประเทศไทยอีกด้วย ซึ่งในปัจจุบันได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปพอสมควร ถือว่าเป็นงานดีๆ ที่เหล่านักเรียนนักศึกษาควรมาศึกษาหาความรู้ที่นี่อย่างยิ่งเลยทีเดียว

เฉลิมฟิล์มกระจกเฉลิมฟิล์มกระจกเฉลิมฟิล์มกระจกเฉลิมฟิล์มกระจก

ขอบคุณข้อมูลภายในงานนิทรรศการ “เฉลิมฟิล์มกระจก ฉลองมรดกความทรงจำแห่งโลก”

ค้นหางานอีเว้นท์อื่นๆ เพิ่มเติม : www.zipeventapp.com

Comments

comments