3 ก.พ. 2561 | 14:45 - 16:00 | INTERNATIONAL SYMPOSIUM

Shakrit Chanrungsakul

Welcome! You're Anonymous.
You've 10 question(s) left for this session.
Question Total: 6
1
Votes
You talked about human centric nation, what if each individual have conflicting vision? How can we serve everyone visions?
1
Votes
The question of a human centric nation is a beautiful premise. How important is creativity in becoming a customer centric nation?
0
Votes
Does UI completely eliminate paper in all departments of the companies you work with?
0
Votes
คิดว่าเงินดิจิตอล จะส่งผลต่อนโยบาย ธนาคารในอนาคตมากน้อยขนาดไหน แล้วรัฐบาลจะมีการเก็บภาษีหรือไม่
0
Votes
เทคโนโลยีมักมีราคาแพง ทำยังไงให้ไม่ให้ตัดสินใจลงทุนที่ผิดพลาด โดยเฉพาะถ้าเราไม่ได้มีคนที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจริงๆ ในองค์กร
0
Votes
How do we balance the agenda of technology and human-centeredness?