ไทย
English
 

OCSC International Education Expo 2019

2 - 3 Nov 2019
12:00 - 18:00
Royal Paragon Hall, 5th Floor, Siam Paragon
Education

Student/นักเรียน นักศึกษา, Graduated/บัณฑิต

English only
English only
Age/อายุ
Less than 6 Years old/อายุต่ำกว่า 6 ปี
6 - 11 Years old/ปี
12 - 17 Years old/ปี
18 - 23 Years old/ปี
24 - 29 Years old/ปี
30 - 35 Years old/ปี
More than 35 Years old/อายุ 35 ปีขึ้นไป
The kind of course I am looking for/ระดับการศึกษาที่สนใจ
High School/มัธยมปลาย
Diploma/อนุปริญญา
Foundation/ปวช. ปวส.
Bachelor’s Degree/ปริญญาตรี
Master’s Degree/ปริญญาโท
Doctorate/ปริญญาเอก
Language Course/เรียนภาษา
Period of Study/ปีที่คาดว่าจะไปเรียนต่อ
2019
2020
2021
2022
2023
Have not decided/ยังไม่ตัดสินใจ
In what country would you like to extend your study/ประเทศที่ท่านต้องการไปศึกษาต่อ
Australia
Bhutan
Canada
China
France
Germany
Hong Kong
Hungary
India
Ireland
Italy
Japan
Malaysia
Netherlands
New Zealand
Philippines
Poland
Singapore
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Thailand
United Kingdom
United States
Accounting Agriculture Animation Anthropology Archaeology Architecture Art Banking Biology Bioscience Business Chemistry Communication Computer Science Culinary Arts Design Economics Education Engineering Entrepreneurship Environment Fashion Film Finance Geography History Hospitality Hotel Management Humanities Information Technology Journalism Language Law Linguistics Literature Logistics Management Marketing Mathematics Media Medicine Music Nursing Pharmacy Philosophy Physics Political Science Politics Psychology Public Administration Public Health Studies Science Sociology
ท่านต้องการเข้าร่วมกิจกรรมใดบ้างในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
12.00 - 18.00 มุมรุ่นพี่
12.00 - 18.00 ปรึกษาเรื่องการขอทุน
12.00 - 18.00 สมัครทุน
12.00 - 18.00 ทดลองข้อสอบทุน/สัมภาษณ์ทุน
13.00 - 14.00 ฟังเทคนิคการสอบ IELTS ทำอย่างไรให้ได้คะแนนสูง Tips and Techniques for IELTS
14.00 - 14.45 Financing and scholarships by US embassy
14.45 - 15.15 US Student VISA
15.00 - 17.00 IELTS Mock Test (Reading and Listening with headphones provided)
15.15 - 16.00 Preparing for studying in America (undergraduate study)
ท่านต้องการเข้าร่วมกิจกรรมใดบ้างในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
12.00 - 18.00 มุมรุ่นพี่
12.00 - 18.00 ปรึกษาเรื่องการขอทุน
12.00 - 18.00 สมัครทุน
12.00 - 18.00 ทดลองข้อสอบทุน/สัมภาษณ์ทุน
12.00 - 18.00 IELST test on computer
13.00 - 14.00 ฟังเทคนิค How to write academic essay
13.00 - 15.00 / 15.00 - 17.00 IELTS Mock Test (Reading and Listening with headphones provided)
14.00 - 14.45 Financing and scholarships by US embassy
14.45 - 15.15 US Student VISA
15.15 - 16.00 Criteria in accepting international students (Graduate study)
I learnt of this expo through/ทราบข่าวเกี่ยวกับงาน OCSC International Education Expo ผ่านช่องทางใด
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Dek-d.com
Website
Parents/relatives/พ่อแม่-ญาติ
School/University/สถาบันการศึกษา
MRT
Public Transport/รถเมล์
SMS/ข้อความเชิญชวน
Radio/วิทยุ
Flyer/ใบปลิว
Poster/โปสเตอร์
Newspaper/หนังสือพิมพ์
Troop,Roadshow/ขบวนประชาสัมพันธ์
Billboard/ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่
TV
Would you like to receive a newsletter by email/คุณต้องการรับข่าวสารทางอีเมลหรือไม่
Yes/ต้องการ
No/ไม่ต้องการ